+ دوره های جاری


نام دوره

دوره آشنایی با نرم افزارهای اسلامی (تخصصی)

توضیحات دوره

دوره آشنایی با نرم افزارهای اسلامی و روش های تحقیق و پژوهش بر اساس نرم افزار
طول دوره  ۱۰ جلسه می باشد
 

دسترسی

ثبت نام
اطلاعات دوره

نام دوره

درس خارج فقه مقارن آیت الله حسینی قزوینی

توضیحات دوره

مدرسه عالی دار الشفاء
روز های شنبه و یکشنبه هر هفته
ساعت : 08:15

دسترسی

اطلاعات دوره

نام دوره

درس خارج کلام مقارن آیت الله حسینی قزوینی

توضیحات دوره

مدرسه عالی دار الشفاء
روز های دوشنبه و سه شنبه هر هفته
ساعت : 08:15

دسترسی

اطلاعات دوره
مشاهده تمامی دوره ها

اساتید


استاد حوزه و دانشگاه

آیت الله سید محمد حسینی قزوینی

استاد سطح عالی حوزه

آیت الله نجم الدین طبسی

استاد حوزه و دانشگاه

جواد ابو القاسمی

استاد حوزه

سید محمد یزدانی

محقق و پژوهشگر

علی روح الهی

استاد حوزه

حبیب عباسی

استاد حوزه

علی اکبر روستایی

استاد و محقق

محمد شهبازیان