+ دوره های جاری


نام دوره

درس خارج فقه الحکومه

توضیحات دوره

آموزش آن لاین (مجازی)
روز های شنبه الی سه شنبه هر هفته
ساعت : 08:00
لینک دسترسی به کلاس:
https://amozesh.valiasr-aj.com/ch/feqholhokomah

دسترسی

ثبت نام
اطلاعات دوره
مشاهده تمامی دوره ها

اساتید


استاد حوزه و دانشگاه

آیت الله سید محمد حسینی قزوینی

استاد سطح عالی حوزه

آیت الله نجم الدین طبسی

استاد حوزه و دانشگاه

جواد ابو القاسمی

استاد حوزه

سید محمد یزدانی

محقق و پژوهشگر

علی روح الهی

استاد حوزه

حبیب عباسی

استاد حوزه

علی اکبر روستایی

استاد و محقق

محمد شهبازیان