+ دوره های جاری


نام دوره

دوره آشنایی با روش های نقد جریان انحرافی احمد الحسن یمانی

توضیحات دوره

آشنایی با فرق انحرافی
آشنایی با مدعیان مهدویت
تناقضات احمد الحسن
نقد عقاید و باورهای احمد الحسن

دسترسی

اطلاعات دوره

نام دوره

تربیت مربی غدیر (3)

توضیحات دوره

سومین دوره تربیت مربی غدیر
این دوره دو روزه، در راستای تربیت مربی امامت و ولایت و روش پاسخ به شبهات می باشد

دسترسی

اطلاعات دوره

نام دوره

دوره غدیر شناسی و روش های پاسخ گویی به شبهات

توضیحات دوره

دوره آشنایی با غدیر و پاسخ به شبهات وهابیت
بررسی آیات و روایات امامت و ولایت 
پاسخ به شبهات وهابیت

دسترسی

اطلاعات دوره
مشاهده تمامی دوره ها

اساتید


استاد حوزه و دانشگاه

آیت الله سید محمد حسینی قزوینی

استاد سطح عالی حوزه

آیت الله نجم الدین طبسی

استاد حوزه و دانشگاه

جواد ابو القاسمی

استاد حوزه

سید محمد یزدانی

محقق و پژوهشگر

علی روح الهی

استاد حوزه

حبیب عباسی

استاد حوزه

علی اکبر روستایی

استاد حوزه

مجید اربابی