۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۰:۱۴
سومین دوره تربیت مربی غدیر

سومین دوره تربیت مربی غدیر
سومین دوره تربیت مربی غدیر با مشارکت معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه  و بنیاد بین المللی غدیر