دوره امامت و ولایت و آشنایی با روش های مناظره علمی (ویژه خواهران)
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
آشنایی با روش های پاسخ گویی به شبهات
آشنایی با روش های مناظره
آشنایی با مباحث امامت و ولایت

شرایط شرکت کنندگان:
ویژه اساتید و مبلغان حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور می باشد
زمان برگزاری کلاس ها هر هفته پنج شنبه و جمعه می باشد و از ساعت 8 صبح الی 19 برگزار می گردد در محل مجموعه فرهنگی نرجس خاتون در مجاور مسجد مقدس جمکران می باشد.
اساتید و مبلغان محترم برای ثبت نام به دفتر اعزام مبلغ معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه خواهران قم مراجعه نماید

مجوز دوره:
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران