دوره شبهه شناسی و روش های پاسخ گویی به آن (مشهد)
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
آشنایی با مباحث امامت و ولایت
شبهه شناسی و  روش های پاسخ گویی به آن
آشنایی با روش های مناظره
 
 

شرایط شرکت کنندگان:
ویژه طلاب مشهد مقدس
محل برگزاری : مدرسه عالی شهید نواب
 

مجوز دوره:
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان