دوره تکمیلی امامت و ولایت و آشنایی با روش های مناظره علمی (ویژه خواهران)
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تاریخ دوره: ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تاریخ دوره: ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ الی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
آشنایی با روش های پاسخ گویی به شبهات
آشنایی با روش های مناظره
آشنایی با مباحث امامت و ولایت

شرایط شرکت کنندگان:
ویژه اساتید و مبلغان حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور می باشد
زمان برگزاری از ساعت 11 صبح الی 12برگزار می گردد در فضای مجازی می باشد.
اساتید و مبلغان محترم برای ثبت نام به دفتر اعزام مبلغ معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه خواهران قم مراجعه نماید