دوره پیشرفته امامت و ولایت و آشنایی با روش های مناظره علمی (ویژه خواهران)
تاریخ ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ تا ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
تاریخ دوره: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ تا ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
تاریخ دوره: هفته اول شهریور ماه ۱۴۰۰ هـ ش
آشنایی با روش های پاسخ گویی به شبهات (کارگاهی)
آشنایی با روش های مناظره ( برگزاری مناظره )
آشنایی تخصصی با مباحث امامت و ولایت

شرایط شرکت کنندگان:
ویژه اساتید و مبلغان حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور می باشد
زمان برگزاری از ساعت 8صبح الی 12 و عصر از ساعت 16 الی 20 برگزار می گردد.
اساتید و مبلغان محترم برای ثبت نام به دفتر اعزام مبلغ معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه خواهران قم مراجعه نماید

مجوز دوره:
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران