معارف و شبهات فاطمیه ( ویژه طلاب تهران)
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
تاریخ دوره: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
امامت و ولایت (ویژه اساتید و طلاب استان تهران) 
 - اشنایی با شبهات پیرامون شهادت حضرت زهرا (س) - بررسی اسناد  احراق بیت و هجوم - معرفی اثار در خصوص حضرت زهرا (س) و ....
 

شرایط شرکت کنندگان:
ویژه اساتید و فضلا استان تهران

مجوز دوره:
مدرسه علمیه امام محمد باقر علیه السلام تهران