درس خارج فقه مقارن آیت الله حسینی قزوینی
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۱
تاریخ دوره: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
آموزش آن لاین (مجازی)
روز های شنبه و یکشنبه هر هفته
ساعت : ۰۸:۱۵