درس خارج کلام مقارن آیت الله حسینی قزوینی
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
مدرسه عالی دار الشفاء
روز های دوشنبه و سه شنبه هر هفته
ساعت : ۰۸:۱۵

ثبت نام در دوره