درس خارج کلام مقارن آیت الله حسینی قزوینی
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تاریخ دوره: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ تا ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
آموزش آن لاین (مجازی)
روز های دوشنبه و سه شنبه هر هفته
ساعت : ۰۸:۱۵