نشست علمی نقد جریان احمد الحسن یمانی
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ تا ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ تا ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
آسیب‌شناسی و شبهه‌شناسی  ایام اربعین
آشنایی با جریان انحرافی یمانی در کشور عراق
گزارش فعالیت های تبلیغی

شرایط شرکت کنندگان:
نشست علمی ویژه محققان و مبلغان فعال این عرصه در سراسر نقاط جمهوری اسلامی ایران می باشد

ضمنا برگزیدگان این دوره به سفر زیارتی تبلیغی عتبات عالیات مشرف می شوند