دوره مقدماتی تربیت مربی غدیر (استان فارس)
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
آشنایی با روش های پاسخ گویی به شبهات
آشنایی با روش های مناظره
آشنایی با مباحث امامت و ولایت

شرایط شرکت کنندگان:
ویژه فعالان فرهنگی استان فارس

مجوز دوره:
بنیاد بین المللی غدیر استان فارس
اداره کل آموزش و پرورش استان فارس