دوره تخصصی امامت و ولایت
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
تاریخ دوره: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
آشنایی با مبانی اعتقادی شیعه درامامت و ولایت
روش های صحیح پاسخگویی به شبهات
آشنایی با روش های مناظره
این دوره : دوره ویژه اساتید حوزه های علمیه تهران می باشد