دوره غدیر شناسی و روش های پاسخ گویی به شبهات
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ تا ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ تا ۱۳۹۸/۰۵/۲۹
دوره آشنایی با غدیر و پاسخ به شبهات وهابیت
بررسی آیات و روایات امامت و ولایت 
پاسخ به شبهات وهابیت

شرایط شرکت کنندگان:
ویژه طلاب ، فضلا ، دانشجویان ، نخبگان و اساتید استان خوزستان شهرستان شوش دانیال