دوره امام شناسی و پاسخ به شبهات
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ تا ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ تا ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
آشنایی با مبانی اعتقادی شیعه درامامت و ولایت
روش های صحیح پاسخگویی به شبهات
آشنایی با روش های مناظره