شماره صفحه   از 2  » 

۱
تاریخ دوره: 1399/02/10 الی 1399/02/31
آشنایی با روش های پاسخ گویی به شبهات
آشنایی با روش های مناظره
آشنایی با مباحث امامت و ولایت
۲
مدرسه عالی دار الشفاء
روز های شنبه و یکشنبه هر هفته
ساعت : 08:15
۳
آشنایی با مباحث امامت و ولایت
شبهه شناسی و  روش های پاسخ گویی به آن
آشنایی با روش های مناظره
 
 
۴
آشنایی با روش های پاسخ گویی به شبهات
آشنایی با روش های مناظره
آشنایی با مباحث امامت و ولایت
۵
آشنایی با روش های پاسخ گویی به شبهات
آشنایی با روش های مناظره
آشنایی با مباحث امامت و ولایت
۶
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۱۰/1 تا ۱۳۹۸/۱۰/10
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۱۱/17 تا ۱۳۹۸/۱۱/18
آشنایی با روش های پاسخ گویی به شبهات
آشنایی با روش های مناظره
آشنایی با مباحث امامت و ولایت
۷
مدرسه عالی دار الشفاء
روز های دوشنبه و سه شنبه هر هفته
ساعت : 08:15
۸
آسیب‌شناسی و شبهه‌شناسی  ایام اربعین
آشنایی با جریان انحرافی یمانی در کشور عراق
گزارش فعالیت های تبلیغی
۹
آسیب‌شناسی و شبهه‌شناسی
آشنایی با جریان انحرافی یمانی
روش های پاسخ گویی به شبهات ولایت
۱۰
دوره آشنایی با غدیر و پاسخ به شبهات وهابیت
بررسی آیات و روایات امامت و ولایت 
پاسخ به شبهات وهابیت
۱۱
آشنایی با فرق انحرافی
آشنایی با مدعیان مهدویت
تناقضات احمد الحسن
نقد عقاید و باورهای احمد الحسن
۱۲
سومین دوره تربیت مربی غدیر
این دوره دو روزه، در راستای تربیت مربی امامت و ولایت و روش پاسخ به شبهات می باشد
۱۳
دوره آشنایی با غدیر و پاسخ به شبهات وهابیت
بررسی آیات و روایات امامت و ولایت  و پاسخ به شبهات وهابیت
۱۴
۱۵
دوره آشنایی با غدیر و پاسخ به شبهات وهابیت
بررسی آیات و روایات امامت و ولایت 
پاسخ به شبهات وهابیت
۱۶
آشنایی با فرق انحرافی
آشنایی با مدعیان مهدویت
تناقضات احمد الحسن
نقد عقاید و باورهای احمد الحسن
۱۷
آشنایی با مبانی اعتقادی شیعه درامامت و ولایت
روش های صحیح پاسخگویی به شبهات
آشنایی با روش های مناظره
۱۸
دوره آشنایی با نرم افزارهای اسلامی و روش های تحقیق و پژوهش بر اساس نرم افزار
طول دوره  10 جلسه می باشد
۱۹
آشنایی با مبانی اعتقادی شیعه درامامت و ولایت
روش های صحیح پاسخگویی به شبهات
آشنایی با روش های مناظره
این دوره : دوره ویژه اساتید حوزه های علمیه تهران می باشد
۲۰
دومین  دوره تربیت مربی غدیر ویژه مبلغان غدیر از سراسر کشور
با مشارکت معاونت فرهنگی و تبلیغ حوزه و بنیاد بین المللی غدیر