دوره آشنایی با نرم افزارهای اسلامی (تخصصی)
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ تا ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
دوره آشنایی با نرم افزارهای اسلامی و روش های تحقیق و پژوهش بر اساس نرم افزار
طول دوره  ۱۰ جلسه می باشد
 

شرایط شرکت کنندگان:
محل برگزاری کلاس ها : قم - خیابان صفائیه - کوچه ممتاز فرعی 5 پلاک 20 موسسه تحقیقاتی ولی عصر (عج)

ثبت نام در دوره