دوره غدیر شناسی و روش های پاسخ گویی به شبهات
تاریخ ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
تاریخ دوره: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ تا ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
دوره آشنایی با غدیر و پاسخ به شبهات وهابیت
بررسی آیات و روایات امامت و ولایت 
پاسخ به شبهات وهابیت

شرایط شرکت کنندگان:
ويژه فضلا ، اساتید و فرهیختگان استان اصفهان